Skaitmeninis turinys

Paslaugų  kodai, ir kitas skaitmeninis turinys siunčiamas tik gavus pilną Jūsų apmokėjimą. Jeigu jau pradėjote parsisiųsdinti ar srautiniu būdu siųstis turinį ir jeigu prekybininkas įvykdė savo prievoles, pirkinio atsisakyti nebegalite. Jūs sutinkate , kad užsisakę skaitmeninio turinio prekes , Jūs negalėsite Jų grąžinti arba atsisakyti.

Vadovaujantis Lietuvos respublikos įstatymais ir teisės aktais papildomai informuojame, kad Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikomas sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo
pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti
sutarties.

Elektroninių prekių (kodų ir papildymo kortelių) atšaukti galimybės nėra, jei prikėjas neapmoka šių prekių ir neinformuoja www.ps4.lt , kliento paskyra ir IP adresas yra blokuojami 1 metams , be galimybės įsigyti kokias nors prekes ar paslaugas.